Nhu cầu làm cho công nghệ mới Nền tảng công nghệ có trọng lượng chính xác, mở ra khả năng của máy móc thiết bị công nghiệp.

Kinh doanh thiết bị cân

Đáp ứng nhu cầu cân của khách hàng, đảm nhiệm từ việc thiết kế, sản xuất, thi công, lắp ráp cho đến bảo trì cân.

Kinh doanh thiết bị cân Weighting machine Division
Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Với tư cách là nhà máy sản xuất của một công ty kỹ thuật lớn, chúng tôi đã được đánh giá cao trong khâu thiết kế, gia công sản phẩm và công nghệ lắp ráp.

Kinh doanh thiết bị công nghiệp Industrial equipment Division
Kinh doanh thiết bị môi trường

Nghiên cứu phát triển các máy móc đơn giản, xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần xây dựng một xã hội vì môi trường

Kinh doanh thiết bị môi trường Environmental equipment Division

Chúng tôi đang trả lời cho nhu cầu của
thế giới mà luôn luôn thay đổi.

福岡県計量協会
北中連(役員名簿)
北九州SDGs
インターネットエラベル(TSR)
FUJITA SHOJI
ビルドメンテック株式会社